Средна формула | Как да изчислим средното? (Стъпка по стъпка)

Формула за изчисляване на средната стойност

Средна стойност е стойността, която се използва за представяне на набора от стойности на данните, както е средната стойност, изчислена от цели данни и тази формула се изчислява чрез добавяне на всички стойности на дадения набор, обозначени чрез сумиране на X и разделяне на броя на стойности, дадени в набор, обозначен с N.

Средно = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n

  • където a i = i-то наблюдение
  • n = Брой наблюдения

Обяснение

Изчисляването на средната стойност може да бъде изчислено чрез следните стъпки:

  • Стъпка 1: Първо, определете наблюдението и те се означават с 1 , a 2 , ... .., n, съответстващо на 1-во наблюдение, 2-ро наблюдение, ..., n-то наблюдение.
  • Стъпка 2: След това определете броя на наблюденията и той се обозначава с n.
  • Стъпка 3: Накрая, средната стойност се изчислява чрез добавяне на всички наблюдения и след това се разделя резултатът на броя на наблюденията, както е показано по-долу.

Средно = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n

Примери

Можете да изтеглите този шаблон за средна формула Excel тук - шаблон за средна формула Excel

Пример # 1

Нека вземем пример с Джон, който се е записал в дипломната програма за наука за околната среда. Тригодишният курс на обучение е разделен на шест семестъра и крайният среден процент се изчислява въз основа на процентите, отбелязани във всички семестри. Изчислете крайния процент на Джон въз основа на следната му оценка:

По-долу са дадени данни за изчисляване на средния процент.

Като се има предвид,

a 1 = 79%, a 2 = 81%, a 3 = 74%, a 4 = 70%, a 5 = 82%, a 6 = 85%, n = 6

Използвайки горната информация, изчисляването на средната стойност ще бъде както следва,

  •   Средно = (79% + 81% + 74% + 70% + 82% + 85%) / 6

Средното ще бъде -

  • Средно = 78,50%

Следователно Дейвид вкара окончателен процент от 78,5% в програмата за дипломиране.

Използва

Както подсказва името „средно“, то се отнася до централната точка сред набор от наблюдения и когато се използва в областта на математиката, той представлява числото, което обикновено е средно за група от числа. Терминът често се използва за изразяване на число, което е представяне за група хора или неща. Това е много важно, тъй като помага за обобщаването на голям брой данни в една стойност и също така показва, че има някаква несъответствие около единичната стойност в оригиналните данни, което формира много важна част от теорията за централната тенденция.