Топ 10 най-добри книги за взаимни фондове | WallstreetMojo

Топ най-добрите книги за взаимни фондове 

1 - Здрав разум за взаимните фондове

2 - Взаимни фондове за манекени

3 - Bogle за взаимните фондове

4 - Книгата за взаимните фондове

5 - Наръчник за индустриални взаимни фондове

6 - Книга за взаимни фондове за начинаещи (Инвестиращата серия 3)

7 - Инвестиране за начинаещи

8 - Малката книга за здрав разум Инвестиране

9 - Хилядолетното ръководство за успех в инвестирането на взаимни фондове

10 - Ръководство за начинаещи за взаимен фонд

Всяко лице или фирма, желаеща да инвестира във взаимни фондове, трябва да има задълбочени познания за взаимните фондове и глобалните финансови пазари като цяло. Хората, които имат по-голямо ноу-хау за тези пазари, биха спечелили по-добре. Вероятно това е вярно, независимо от какъвто и да е риск на пазара на взаимни фондове, по-голямото знание за инвестициите и кои акции от взаимни фондове трябва да се вземат предвид заедно с добре информирани и усърдни инвестиции; по-голяма и подходяща информация би ви помогнала да вземете по-добри решения.

В следващите раздели можете да намерите 10-те най-добри книги за взаимни фондове, заедно с основните им закуски и рецензии. Всеки инвеститор или ентусиаст от взаимни фондове просто трябва да вземе всички споменати книги, да прочете внимателно и стратегически да приложи наученията. Човек със сигурност трябва да стане свидетел на значителна разлика в инвестиционната способност на техните взаимни фондове, след като прегледа всички тези книги.

Сега, без твърде много уточнения, да тръгваме.

# 1 - здрав разум за взаимните фондове

Нови императиви за интелигентния инвеститор

От Джон С. Богъл и Дейвид Ф. Суенсен

Този надежден ресурс идентифицира основите на инвестициите на взаимни фондове в съществуващите тежки пазарни условия, като същевременно предлага отлични съвети за разработване на превъзходен инвестиционен портфейл.

Преглед на книгата на взаимния фонд

Тази най-добра книга за взаимни фондове е създадена, като се има предвид начинаещите читатели, които или нямат никакви познания за инвестициите на взаимни фондове, или имат само малко ноу-хау за такива инвестиции. Това е първата книга, през която трябва да преминат много инвеститори на взаимни фондове преди интелигентното инвестиране в тези видове финансови инструменти. Стилът на писане е изключително достъпен и ясен с впечатляващо проявяване на здрав разум и простота, което обяснява ползите от силно диверсифицирания инвестиционен портфейл.

Основни продукти за взимане от тази Топ книга за взаимни фондове

 • Изработено от добре известния експерт по индустриални взаимни фондове Джон С. Богъл
 • Илюстрира вечните основи на инвестициите, приложими за всички видове пазари
 • Изкопава регулаторните и структурните промени в индустрията на глобалния взаимен фонд.
<>

# 2 - Взаимни фондове за манекени

Позициониране на инвестиционния портфейл за растеж

От Ерик Тайсън

Толкова необходимият ресурс за здравословно инвестиране. Тази най-добра книга за взаимни фондове е написана на доста опростен английски език, за да могат нововъзникващите инвеститори ясно да разберат основните концепции на индустрията на взаимните фондове, докато ги подготвя да поемат предизвикателството да инвестират стратегически в пространството на взаимния фонд и да осигуряват устойчиви дългосрочни печалби.

Преглед на книгата на взаимния фонд

Искате да изберете правилните запаси за инвестиция в множество запаси, тази книга определено е за вас и повярвайте ми, че никога не бихте искали да започнете нови инвестиции, преди да прочетете книгата, ако преминете през нея само веднъж. Книгата съдържа редица последни инвестиционни съвети за взаимни фондове и задълбочена помощ от инвестиционния пионер или автора, който увеличава шансовете ви за успех и ви предпазва от попадане в грешни инвестиционни капани.

Ключови заглавия от тази най-добра книга за взаимните фондове

 • Той осигурява бърза, лесна и превъзходна поддръжка за избирането на най-добрите взаимни фондове, както и впечатляваща помощ за поддържане и сглобяване на портфолиото на клиента, като същевременно се оценява уникално представянето на фонда
 • Тя илюстрира подробно обяснение на борсово търгуваните ценни книжа и задълбочено обяснение на данъчните закони, влияещи върху инвестициите на фонда
 • Тази най-добра книга за взаимни фондове също така определя процеса на оценка на различни техники за инвестиране на средства.
<>

# 3 - Bogle за взаимните фондове:

Нови перспективи за интелигентния инвеститор (Wiley Investment Classics)

Подробен анализ на инвестициите на взаимни фондове

От Джон С. Богъл

Тази най-добра книга за взаимните фондове трябва да бъде на вашата учебна маса, като всеки инвеститор се стреми да прочете всички концепции за инвестиционни фондове, присъстващи в книгата. Книга на Behemoth за инвестиции на взаимни фондове, Bogle е длъжна да привлече дори най-добрите инвестиционни експерти, освен начинаещите инвеститори, чрез добре проектираната си заглавна страница, подробен индекс и редица примери, обхващащи редица отрасли.

Преглед на книгата на взаимния фонд

Класическата книга за инвестиции на взаимни фондове е интелигентно проектирана да предефинира концепциите за инвестиране на взаимни фондове. Това писание дава възможност на читателя му да стане пионер в инвестициите на взаимни фондове и стратегически да определи и избере най-ефективните инвестиции на взаимни фондове, които да бъдат включени в портфолиото на инвеститора. Авторът предоставя добре структурирани насоки за инвестиционните заблуди и реалността за такива инвестиционни възможности, съчетани със слоевете на постоянство и постоянство, които са довели до този изключителен продукт. Запаленият читател лесно би избрал разликите между балансираните фондове, паричния пазар, облигациите, обикновените акции и защо всяка подчинена управлявана индексна ценна книга е привлекателна инвестиция в сравнение със сигурността, контролирана от страна, която прави изчислени ходове за определени фондове, сегменти,и цялостната икономика. Авторът разкрива реалността зад егоизма, средното представяне и рекламата, като същевременно подчертава най-често срещаните грешки, които обикновено правят някои инвеститори.

Основни неща за взимане от тази Топ книга за взаимните фондове

 • Оценява както рисковете, така и възвръщаемостта на инвестициите от взаимните фондове
 • Изучете техниката за избор между четирите основни типа фондове
 • Изберете евтина, високо надеждна инвестиционна стратегия
 • Разграничете действителните и заблуждаващи фалшиви реклами и обърнете внимание на недостатъците

Вземете копие на тази изумителна работа по теория на взаимните фондове и инвестиции, която илюстрира правилната техника за инвестиции в тези фондове с експертна перспектива на този лидер в бранша.

<>

# 4 - Книга на взаимните фондове:

Как да инвестирате в взаимни фондове и да печелите безопасно високи нива на възвръщаемост

Сигурната инвестиционна стратегия за взаимни фондове

От Алън Норткот

Опресняване на концепциите за взаимни фондове с голям фокус върху предоставянето на инвестиционни съвети, които съдържат минимален риск и висока възвръщаемост. Взаимните фондове се очаква да осигурят ползи от диверсификацията, съчетани с експертно управление. Тази най-добра книга за взаимни фондове дава подробно обяснение както на ползите, така и на недостатъците на инвестициите на взаимни фондове, съчетани с рисковете, свързани с такива финансови инструменти.

Преглед на книгата на взаимния фонд

Всеки, който трябва да стигне до основите на инвестициите на взаимни фондове, трябва да помисли да премине през тази книга поне веднъж и съм сигурен, че читателят няма да се разочарова. Тези средства не са застраховани или гарантирани от нито една държавна институция или FDIC. Независимо от закупуването на взаимните фондове от която и да е национализирана банка, човек може да загуби пари, докато инвестира от взаимни фондове. Освен това има над 10 000 взаимни фонда за вземане на инвестиционни решения. Основната причина за всеки инвеститор, който прави инвестиции във взаимни фондове, е, че има само ограничен риск, свързан с такива инвестиции и следователно, ограничена възвръщаемост. Тъй като корпусът на инвеститора в тези фондове е стратегически разпределен, за да подобри диверсификацията, за да минимизира риска и да максимизира възвръщаемостта.

Ключови заглавия от тази най-добра книга за взаимните фондове

 • Поетапно обяснение за постигане на рентабилност чрез инвестиции с минимален риск и максимална възвръщаемост
 • Читателят се запознава с видовете взаимни фондове, които генерират здравословна възвръщаемост при нисък риск
 • Сравнение на рисковете при други видове инвестиции с инвестиционни рискове от взаимни фондове
 • Предоставяне както на правилните, така и на неправилните техники на инвестиции в допълнение към съответните им резултати, заедно със стратегията за разпределение на активите, създаване и активиране на нечия сметка онлайн. Също така предоставя метод за определяне кога да се продаде ценна книга и начин за превръщане на такива възможности в пари.
<>

# 5 - Наръчник за индустриални взаимни фондове:

Изчерпателно ръководство за инвестиционни специалисти

Библия за извършване на професионални инвестиции от взаимни фондове

От Лий Гремилион

Тази най-добра книга за взаимни фондове предоставя забележителни и обширни знания, както и информация за взаимния фонд, техните типове за всеки участник в бранша, кандидати за бизнес училища, студенти и всички останали участници, които имат голям интерес към индустрията на взаимния фонд. Освен това книгата илюстрира тънкостите на забележителната индустрия в по-лесна форма.

Заинтересованите инвеститори обикновено са привлечени от елемента, че тези фондове осигуряват регулаторна защита, значителни алтернативи за инвестиции, удобство, ликвидност, проста диверсификация и професионално управление. Популярният наръчник за индустрията на взаимни фондове обхваща всички тези концепции и цели за различните функции, изпълнявани в ежедневните операции в глобалната индустрия на взаимни фондове.

Преглед на книгата на взаимния фонд

Наръчникът за индустрията на взаимните фондове може да се счита за задълбочено проучване на темата, която непременно ще привлече начинаещи, както и експертни инвестиционни специалисти. Тази книга предоставя задълбочен анализ на всички основни и второстепенни техники за инвестиране на взаимни фондове, за които се смята, че предизвикват интерес у читателите, като същевременно ги насърчава да инвестират стратегически в тези финансови инструменти, като предприемат всякакви предпазни мерки при инвестиране.

Основни продукти за взимане от тази Топ книга за взаимни фондове

 • Тази най-добра книга за взаимни фондове описва подробни роли, изпълнявани от трансферни агенти, дистрибутори, банки-попечители, попечителски сметки, инвестиционни съветници, мениджъри на фондове и няколко други външни доставчици на услуги.
 • Различни видове фондове, използвани от Lipper, Morningstar и Института за инвестиционни компании.
 • Прилага натоварвания на ниво конструкция, натоварвания отзад или отпред.
 • Бек-офис операции, които включват отчитане, счетоводство, попечителство и сетълмент.
 • Анализ на фронт офис операции като покупка и продажба.

Окончателна справка за индустрията на взаимните фондове може да бъде получена чрез тази книга.

<>

# 6 - Взаимни фондове за начинаещи (Книга за инвестиране 3)

Инвестиционно ноу-хау за начинаещи инвеститори в индустрията на взаимните фондове

От Джон Бордър

Markey D, силно подкрепя тази най-добра книга за взаимни фондове за бързо овладяване на концепциите на взаимния фонд. По същия начин Сайръс V описва, че авторът на книгата е свършил похвална работа, като е фрагментирал основните теми в по-прости, за да разбере разделенията, за да позволи на всеки да разбере бързо най-трудните концепции на взаимните фондове. Освен това Дерик М, който е известен автор и подготвя лични финансови блогове, писания и взаимни фондове, инвестиращи писания, също подкрепя тази книга.

Преглед на книгата на взаимния фонд

Просто начинаещ инвеститор обикновено търси инвестиционни знания на лесен език, който може бързо да бъде разбран и развива увереност сред инвеститора да започне своите инвестиционни изпитания. Следователно, ако някой търси писание, насочено към начинаещи инвеститори на взаимни фондове, това е то. Търсенето завършва тук с тази книга, съдържаща концепциите за инвестиране на световните фондови пазари, без да е необходимо сами да избирате акциите. Взаимните фондове също се считат за по-безопасно небе в сравнение с капиталовите инвестиции, които съдържат по-големи рискове.

Ключови неща за изнасяне от тази най-добра книга за взаимни фондове

 • Вътре в тази книга може да се намери техниката за откриване на нова сметка за взаимен фонд
 • Основни фактори, влияещи върху инвестициите на взаимни фондове и основни техники при извършване на инвестиции във взаимни фондове
 • Прилагане на интелигентни финансови решения
 • Принципи на взаимния фонд и много други

Тази най-добра книга за взаимен фонд е написана на прост английски език, който е лесен за разбиране, като същевременно обхваща всяка основна тема за започване.

<>

# 7 - Инвестиране за начинаещи:

Ръководство за начинаещи за това как да печелите пари, като инвестирате в акции и взаимни фондове

Общо напомняне за основите на взаимния фонд

От Райън Смит

Доказана техника за печелене на пари чрез стратегически инвестиции във взаимни фондове и акции.

Преглед на книгата на взаимния фонд

Тази най-добра книга за взаимни фондове предоставя на инвеститорите солидни концепции за интелигентно инвестиране в акции и взаимни фондове. Нов инвеститор може да вземе копие на този стих, за да научи за основите на инвестирането на фондовия пазар и взаимните фондове.

Основни продукти за взимане от тази Топ книга за взаимни фондове

 • Лесно обяснява техниката за дългосрочно инвестиране
 • Предоставя ноу-хау за диверсификация на портфолиото
 • Бърза печалба от различни инвестиции
 • Техника за печелене на пари чрез дивиденти на акции
 • Обяснява значението на пазарния индекс
 • Илюстрира подробности за взаимните фондове
 • Описва анализ на взаимните фондове
<>

# 8 - Малката книга за здрав разум Инвестиране:

Единственият начин да гарантирате справедливия си дял от възвръщаемостта на фондовия пазар

Просто опресняване на концепциите за инвестиране на взаимни фондове

От Джон С. Богъл

Гарантиран метод за постигане на водеща в индустрията възвращаемост на фондовия пазар.

Преглед на книгата на взаимния фонд

Това писание може да се третира като пряк път за получаване на някакъв здрав разум във взаимните фондове и инвестициите в акции.

Ключови неща за изнасяне от тази най-добра книга за взаимни фондове

 • На всички големи и малки инвеститори се препоръчва да преминат през тази книга
 • Един прост начин за получаване само на незначителни знания за инвестиции в акции и със сигурност не за високоопитни инвеститори в акции
<>

# 9 - Хилядолетното ръководство за успех в инвестирането на взаимни фондове:

Основни неща, които трябва да знаете, когато инвестирате във взаимни фондове

Окончателно ръководство за инвестиции на взаимни фондове

От Джеръми Хо

Предоставя поетапна информация за инвестициите в акции и взаимни фондове, започвайки от самото начало

Преглед на книгата на взаимния фонд

Инвестирането на взаимни фондове изисква основни познания за фондовия пазар и човек може да се довери на тази книга да предостави същото.

Основни продукти за взимане от тази Топ книга за взаимни фондове

 • Всеки инвеститор, желаещ да научи благоприятни начини за постигане на значителни икономии, печелене на допълнителни доходи и пенсионно планиране, трябва да има тази книга
 • Поетапната техника за анализ на набор от възможности за инвестиции с висока и ниска възвръщаемост
<>

# 10 - Ръководство за взаимен фонд за начинаещи:

Всичко, което трябва да знаете, за да започнете да инвестирате във взаимни фондове

Пълен анализ на цялостния инвестиционен процес във взаимни фондове и акции

От Рос Камерън

Тази книга отново е само за начинаещи и не я предлагам за любителите на инвестициите в акции

Преглед на книгата на взаимния фонд

Начинаещите инвеститори, които не знаят нито за взаимен фонд, нито за друга инвестиция в акции, трябва да имат копие от тази книга на бюрото.

Ключови неща за изнасяне от тази най-добра книга за взаимни фондове

 • Преди да се обърне към инвестиционен съветник или банка, начинаещият инвеститор трябва да разбере някои основни знания за инвестициите чрез тази книга
 • Предоставя трикове за избягване на скъпи средства и действителните разходи за такива средства
<>