Как да използвам функцията SWITCH в Excel? (с примери)

Какво представлява функцията SWITCH в Excel?

Функцията за превключване в Excel е функция за сравнение и препращане в Excel, която сравнява и съпоставя препратената клетка към група клетки и връща резултата въз основа на първото намерено съвпадение, методът за използване на тази функция е както следва = SWITCH (целевата клетка, стойност 1, резултат 1….), въз основа на стойността, която резултатът се публикува.

Синтаксис

 • Стойност на израза - Стойността или изразът, с които да съвпада
 • Value1 / Result1 - Първата двойка стойност и резултат
 • Value2 / Result2 - Втората двойка стойност и резултат (Това не е задължително)
 • По подразбиране - Стойност по подразбиране, която да се използва, когато не е намерено съвпадение

Пример

Можете да изтеглите този шаблон на функцията за превключване на Excel от тук - Шаблон на функция за превключване на Excel

 1. Едно от имената на проекта „Palm Court”
 2. Различни блокове, които са налични в проекта
 3. Различни единици, които са налични в проекта за съответните им блокове
 4. Това е „ценовият диапазон“, който трябва да определим според предположението

Превключване на формула

Нека да разгледаме формулата за превключване, за да получим стойността на клетка 2 в колона Ценови диапазон -

 • Функцията SWITCH ще бъде налична в Excel 2016.
 • В този пример трябва да вземем блокова клетка като израз, тъй като предположенията за цените се основават на номера на блокове.
 • Стойност1 и резултат 1 - Споменахме условието, че ако изразът съвпада със Стойност 1, вземете Резултат 1 или иначе преминете към условие 2.
 • Стойност 2 и резултат 2 - Ако условие 1 не отговаря, изразът идва към условие 2, за да провери дали ще получи съвпадението за получаване на резултат 2 и тази стъпка ще продължи, докато изразът съвпадне със стойността.
 • Ако изразът не съвпада с никаква стойност в условията, тогава по подразбиране той ще даде NA като изход (това може да се види на изображението по-долу).

За да споменем някакво изявление за клетките, които показват #NA, можем да дадем низ в обърнати запетаи, както е показано по-долу -

Ако оценим горния проблем с помощта на функцията IFs, тогава трябва да имаме вложен IF на Excel за true или false, който не е функция за търсене. Само когато е вярно, той дава един резултат, а за фалшиви други резултати.

Колко се различава SWITCH от IF?

 • Функцията SWITCH не ни позволява да използваме логически оператори в Excel като по-големи от (>) / по-малки от (<), за да съответстваме на случаите, когато няма да има точно съвпадение.
 • В функция SWITCH на Excel изразът ще се появи само веднъж, но във функцията IFS изразът трябва да се повтори.
 • Дължината на функцията SWITCH е по-малко в сравнение с функцията IFS, която е по-лесна за четене и създаване, тъй като ни позволява да тестваме повече от едно условие.
 • Това е по-скоро функция ИЗБОР в Excel. Той има израз, който е справочна стойност и ние ще го съпоставим със стойност 1, стойност 2 и ще получим стойността на резултата. За разлика от функцията IF, ние имаме стойността по подразбиране във функцията за превключване.

Неща за запомняне

 • Функцията SWITCH е въведена и налична в Excel 2016, но не е налична в по-ранните версии на Excel и Excel 2016 в Mac.
 • 126 двойки стойности и резултати могат да бъдат взети във функцията за превключване на Excel.
 • Функцията SWITCH в Excel ще върне грешката #NA, ако не споменем някакво условие по подразбиране и ако някое от условията не получи съвпадение.
 • Като отрицание обаче не можем да използваме логически оператори като>, <или = в израза. Той просто съвпада стойностите в списъка си с израз и не може да провери дали дадена стойност е по-голяма или по-малка.
 • Имаме стойността по подразбиране във функцията SWITCH, която не е във функцията IF.
 • SWITCH Функцията в Excel не е като VLOOKUP, но SWITCH може да се използва във VLOOKUP.

Заключение

Функцията SWITCH е налична в Excel 2016 и това е най-мощната функция вместо IFS. Това може да се използва във VLOOKUP за създаване на масив, който също може да се направи с помощта на функцията CHOOSE, но аргументът по подразбиране на SWITCH го прави по-добро решение. Не е възможно да се използват логически оператори във функцията SWITCH.