КЛЮЧ за захранване BI | Примери за функция SWITCH в Power BI

Функция на превключване в Power BI

Всички знаем колко важни са логическите функции в областта на анализа и интерпретацията на данните. Когато говорим за логически функции, „IF“ е бащата на всички логически функции, които използваме, но не много от нас знаят, че в Power BI има алтернатива на условието IF. Да, имаме алтернатива на условието IF, т.е. “SWITCH” DAX функция в power BI. В тази статия ще ви преведем подробно през функцията DAX “SWITCH”.

Какво прави функцията SWITCH в Power BI?

SWITCH е вид логическа функция за получаване на резултати въз основа на множество условия. И така, функцията за захранване BI при превключване разглежда всички логически условия и достига до резултата от логическото състояние, което е TRUE. Въпреки това, за разлика от IF условията, не можем да използваме сложни изчисления с SWITCH, но достатъчно добра функция замества вложените IF условия в Excel.

По-долу е синтаксисът на функцията SWITCH в Power BI.

Синтаксисът е различен от IF, но ще ви го обясним по-долу.

 • Израз: Това не е нищо друго освен колоната, която трябва да оценим.
 • Стойност1: И така, за това можем да приложим какъв е логическият тест, който трябва да направим спрямо колоната Expression .
 • Резултат1: Ако логическият тест “Стойност1” е ИСТИНА, какъв трябва да бъде резултатът.
 • [Value2]: Това е незадължителен параметър, ако логическите тестове Value1 са FALSE, тогава какъв е вторият логически тест за оценка на израза.
 • [Резултат1]: Ако логическият тест “Value2” е ИСТИНА, тогава какъв трябва да бъде резултатът.
 • [Else]: Ако всички логически тестове са FALSE, какъв е алтернативният резултат, който е необходим.

Примери за функция SWITCH в Power BI

По-долу са дадени примери за функцията за превключване в Power BI. Можете да изтеглите работната книга, за да използвате същия файл, който използвахме в този пример.

Можете да изтеглите този шаблон на Power BI SWITCH Excel тук - Power BI SWITCH Excel шаблон

Пример # 1

По-долу е таблицата с данни, която ще използваме, за да демонстрираме функцията SWITCH в Power BI. Можете да изтеглите работната книга на Excel и да я използвате на практика.

Трябва да стигнем до „Оценка%“ въз основа на наличната рейтингова стойност. По-долу са посочени критериите за достигане на% за оценка.

 • Ако рейтингът е = 5, тогава процентът на оценяване ще бъде 10%.
 • Ако оценката е = 4, тогава процентът на оценяване ще бъде 8%.
 • Ако оценката е = 3, тогава процентът на оценяване ще бъде 6%.
 • Ако рейтингът е = 2, тогава процентът на оценка ще бъде 5%.
 • Ако оценката е = 1, тогава процентът на оценяване ще бъде 4%.

Добре, качете таблицата с данни в Power BI, за да започнете процедурата.

Щракнете с десния бутон на мишката върху таблицата и изберете „Нова колона“, за да получите% оценка в новата колона.

Сега назовете новата колона като „Оценка%“.

Отворете функцията SWITCH в Power BI сега.

Първият аргумент е Expression, т.е. коя колона трябва да тестваме, за да получим% за оценка в новата колона. Така че в този случай чрез тестване на рейтинга трябва да получим резултат, така че изберете колоната „Рейтинг“.

Стойност 1 не е нищо друго освен логически тест, който трябва да приложим спрямо колоната Expression , така че първият ни логически тест е да проверим дали рейтингът е = 5 или не.

Следващият аргумент е Result1, т.е. какъв е резултатът, ако логическият тест Value1 е правилен. Така че се нуждаем от резултата като 0.10.

Следва Value2, т.е. ако Value1 логическият тест е false, какъв е вторият логически тест, който трябва да приложим, така че трябва да тестваме рейтинг = 4 или не.

Ако този логически тест е ИСТИНА, резултат 2 ще бъде 0,08.

По същия начин следващият прилага третия логически тест.

Добре затворете скобата и натиснете клавиша Enter, за да получите резултата.

По този начин можем да получим резултати, но когато става въпрос за използване на логически оператор, трябва да включим различни стратегии.

Пример # 2

Сега погледнете данните по-долу

От тази таблица трябва да пристигнем нова колона като „Тримесечие“. За да стигнем до тази колона, трябва да тестваме числата на месеца и по-долу са критериите.

 • Ако номерът на месеца е> 9, тогава тримесечието е “Q4”.
 • Ако номерът на месеца е> 6, тогава тримесечието е „Q3“.
 • Ако номерът на месеца е> 3, тогава тримесечието е „Q2“.
 • Ако някой друг номер на месеца, тогава тримесечието е „Q1“.

И така, трябва да тестваме три условия и ако и трите са НЕВЯРНИ, тогава тримесечието ще бъде „Q1“. Добре, качете таблицата с данни в Power BI, за да започнете процедурата.

Щракнете с десния бутон върху таблицата и изберете „Нова колона“, за да пристигнете четвъртинки в новата колона.

Сега наречете новата колона като „Quarter #“.

Изберете функцията SWITCH.

Първият аргумент е Expression, т.е. първо трябва да предоставим логическата стойност TRUE на резултата.

След това, като изберете колоната, можем да използваме логически тестове като по-долу.

Използвайки горната техника, можем да използваме символи на логически оператор.

Забележка:  Файлът на таблото за управление на Power BI също може да бъде изтеглен от връзката по-долу и крайният изход може да бъде видян.

Можете да изтеглите този шаблон на Power BI SWITCH тук - Power BI SWITCH Template

Неща за запомняне

 • Параметърът ELSE се използва само за получаване на алтернативен резултат.
 • Не можем да използваме символи на логически оператори като условието IF, но трябва да използваме логическата функция TRUE или FALSE, за да използваме логически оператори.