Категория «Кариери в инвестиционното банкиране»

Заплата на сътрудник на инвестиционно банкиране

Заплата на сътрудник на инвестиционно банкиранеНезависимо дали сте във финансовата индустрия или планирате да влезете в такава, пригответе се да чуете много за инвестиционните банки. Ще бъдете изумени да разберете как работят тези инвестиционни банки и степента, с която работят. Плащането тук е невероятно, но броят на работните часове е

Аналитик срещу сътрудник

Разлика между анализатор и сътрудникАналитик и сътрудник са длъжности, използвани главно в консултантски компании и фирми за инвестиционно банкиране и са първите две нива на организацията, последвани от асоцииран вицепрезидент (AVP), вицепрезидент (вицепрезидент), старши вицепрезидент и управляващ директор. И двете работни позиции може да звучат сходно, но образованието, изискванията за работа и структурата на заплатите са различни.И двете работни позиции могат да бъдат начално ниво, но позицията на сътрудник се счита за една позиция по-висока от анализатора. Т

Инвестиционно банкиране срещу корпоративно банкиране

Разлика между инвестициите и корпоративното банкиранеМного е важно да имате задълбочени познания за професиите, които искате да упражнявате. Познаването на плюсовете и минусите може да помогне за по-добро сравнение на професиите. Човек трябва да подбира внимателно професията, тъй като много зависи от нея в живота. Инвестиционното банкиране помага за създаването на капитал, а не за боравенето с него, докато корпоративното

Начин на живот на инвестиционния банкер

Начин на живот на инвестиционния банкерСигурно сте чували много за инвестиционното банкиране и бихте имали добра представа какво прави инвестиционният банкер, а също така бихте искали да бъдете такъв. Но колко добре разбирате начина на живот на инвестиционния банкер? Не би ли било чудесно, ако имате ясна представа за живота ви като инвестиционен банкер, така че да сте

Инвестиционно банкиране срещу управление на активи

Разлика между инвестиционното банкиране и управлението на активиСамата основа на инвестиционното банкиране, както и управлението на активите, се крие в боравенето с пари. Много студенти намират за предизвикателство да направят избор на кариера между двамата поради конкурентните пакети за заплати, които и двамата п

Инвестиционно банкиране срещу управление на инвестиции

Разлика между инвестиционното банкиране и управлението В случай на инвестиционно банкиране , инвестиционните банкери помагат на своите клиенти за набиране на капитал от пазара, докато в случай на управление на инвестициите инвестиционните мениджъри помагат на своите клиенти да управляват парите си по най-ефективен начин, като извършват финансов анализ, проучване на собствения капитал и др.Инвестиционното банкиране и мениджмънт са две от най-търсените кариери за студенти в областта на бизнеса и финансите, обещаващи кариера с висок профил с големи предимства и бонуси. Не би било възможно обаче да

Инвестиционно банкиране срещу частния капитал

Разлика между инвестиционното банкиране и частния капиталИнвестиционното банкиране се отнася до финансовия механизъм, чрез който лицето получава финансови, както и консултантски услуги от инвестиционния банкер по отношение на дяловия капитал в пазарните фондове за дялово участие се отнася до инвестиционните фондове, които изпълняват задачата за обединяване на средствата от различни инвеститори които имат висока нетна стойност с цел придобиване на дялове в различни субекти.Има огромна разлика между инвестиционното банкиране и частния капитал. Тук ще разделим митовете и ще се опитаме да видим от р

Примери за инвестиционно банкиране

Примери за инвестиционно банкиранеКазусите с инвестиционно банкиране са ритуал, следван от почти всяка изпъкнала инвестиционна банка (IB) в процеса на наемане. Здрав орех ли е? Отговорът е да, но само ако не сте се подготвили добре. Не съм тук, за да ви плаша, но нека изясним факта, подготовката за казуси е също толкова

Описание на длъжността на инвестиционното банкиране

Описание на работата на инвестиционно банкиране на анализатор и съдружнициОписанието на длъжността по инвестиционно банкиране по-долу предоставя пълни и пълни подробности за ролите и отговорностите на инвестиционен банкер, най-добрите умения, необходими за изпълнението на такива функции, и основната квалификация, необходима за да стане инвестиционен банкер.Основни задълженияПо-долу е описана длъжността на инвестиционното банкиране и ролята, взета от действително откриване.източник: efinancialcareers.comМалко от необходимите изисквания, свързани с това, са както следваАнализиране на финансови отч

Стаж за инвестиционно банкиране

Ръководство за инвестиционно банкиранеСтажът за инвестиционно банкиране се предлага от много инвестиционни банки и продължителността е между 3 месеца и 2 години, тъй като напълно зависи от профила, който сте избрали за стажант. И ако завършите успешно стажа си, определено скоро ще се видите като инвестиционен банкер. Ако превъзхождате резултата си, може да бъдете погълнат като постоянен служител на инвестиционната

Анализатор на инвестиционно банкиране

Кой е анализатор на инвестиционно банкиране?Анализаторът на инвестиционно банкиране работи с екип за инвестиционно банкиране и експертиза в областта на счетоводството, финансовото моделиране, финансирането на проекти, оценката на проекти и анализа на финансовите отчети. Тези анализатори имат задълбочени познания в Excel и са добри във VBA, за да анализират пазарните данни и финансовото моделиране. Аналитичната работа се състои от изграждане на финансов модел за различни проекти като инфраструктурн

Топ 10 курсове по финанси

Топ 10 на най-добрите финансови курсове (онлайн)Финансовата вертикала е свидетел на експоненциален растеж през последните две десетилетия. С това има нови кариерни роли, насочени към специализирани умения и услуги, насочени както към физически лица, така и към институционални клиенти.И така, какви са курсовете, които можете да правите? По-долу е списъкът на Топ 10 на курсовете за онлайн сертифициране на финанси за всички времена.# 1 - Курс за сертифициране на инвестиционно банкиранеПреглед: Този  курс по инвести

Финансов инженеринг

Какво е финансов инженеринг?Финансовият инженеринг, както подсказва името, е брак между две критични вековни концепции финанси и инженеринг, който използва математически техники, финансови теории, инженерни инструменти и усъвършенствани техники за програмиране за решаване на критични и сложни финансови проблеми като непоследователно генериране на парични потоци, преструктуриране на неликвидни активи в течни, създавайки перфектен хедж върху дериватите и т.н.Пример за финансов инженерингТой включва множество области като финансови продукти, статистика, програмиране и т.н., за да се измислят иноват