Инвестиционно партньорство (определение, примери) | Как работи?

Какво е инвестиционно партньорство?

Инвестиционното партньорство се отнася до всяка форма на бизнес собственост, при която ще има поне 90% от всички негови инвестиции, държани във финансови инструменти като облигации, фючърси на акции и опции и преобладаващият доход (обикновено> 90%) да има такива финансови активи като източника.

Примери за инвестиционни партньорства

Дадени по-долу са някои от примерите-

 • Хедж фондовете
 • Взаимни фондове
 • Частен капитал
 • Рискови капиталисти
 • Услуги за управление на портфейл

Предимства на инвестиционните партньорства

 1. Увеличена възвръщаемост - такива видове бизнес обикновено попадат в категорията на алтернативните инвестиционни фондове. Те инвестират в рискови ценни книжа, където има възможност и за по-висок потенциал за възвръщаемост. Следователно има голяма вероятност за по-висока възвръщаемост чрез инвестиране в такива инвестиционни партньорства
 2. По-малко регламент - За категории алтернативни инвестиционни фондове като хедж фондовете, регламентът също е ограничен и фондовете са по собствена преценка по отношение на начина, по който управляват инвестициите си. Следователно те са свободни да приемат техния стил на стратегия, за да дадат максимална и оптимална възвръщаемост на инвеститорите. Няма да има голяма намеса от всякакъв вид
 3. Принос за растежа - такъв вид инвестиционни партньорства осигуряват необходимия капитал за растеж на компания, която се стреми да набира средства. Компаниите, които се стремят да наберат средства от институционални инвеститори, този път ще бъде жизнеспособен вариант, тъй като компаниите могат да изпълнят критериите, изисквани за определени участия в компанията под формата на институционални инвеститори, когато тя за първи път търси IPO. Освен това някои компании могат да избегнат пътя за набиране на пари чрез публичен емитент поради различни регулации и формалности. В такива случаи те приемат пътя за осигуряване на финансиране от хедж фондове чрез обща процедура, известна като частно пласиране.
 4. Осигурява Seed и Angel Capital - Такава форма на инвестиционни партньорства продължава да инвестира в аматьорски компании, които тепърва стартират и по този начин да помогне на компаниите да осигурят финансиране за растеж. Обикновено фирмите за рисков капитал продължават да купуват дял в такива компании и след това правят подходящия изход, след като компанията продължи да постига достатъчен растеж за период от 5-10 години
 5. Възможност за получаване на достъп до сложни продукти - Като се налага да инвестира в инвестиционно партньорство, инвеститорът на дребно може да получи достъп чрез излагане на сложни продукти, в които хедж фондовете инвестират, като екзотични деривати като суапове за кредитно неизпълнение и др. разбира се няма да има достъп до такива продукти. Само чрез инвестиране на пари в такива партньорства те получават достъп до пазари за такива продукти.
 6. Аутсорсинг на управление на пари в професионални ръце - Като се налага да предоставят пари на такива фондове, инвеститорите сега биха възложили управлението на парите на професионални мениджъри на пари и по този начин инвеститорът на дребно се освобождава от притесненията кои акции да купува или продава, на кои пазари да следи възможности и така нататък. Той / тя е добре уверен, че парите им сега се управляват от професионалисти.

Недостатъци на инвестиционните партньорства

 1. Няма прозрачност - По-често информацията за инвестиционните партньорства не е известна, особено когато става въпрос за финансови отчети. Инвеститорите, макар и усъвършенствани, може да нямат достатъчно знания и местонахождение как точно се управляват парите и къде се инвестират ежедневно, какъвто обикновено е случаят с хедж фондовете. Освен това те не са задължени да декларират публично своите резултати и възвръщаемост, постигнати извънредно или годишно. Следователно в този случай липсва прозрачност за обществеността по отношение на това как точно се управляват парите им от инвестиционните партньорства
 2. Състезание за оцеляване на най-добрите - Що се отнася до парите, естествената тенденция е да се търси най-доброто по отношение на това кой дава най-добра възвращаемост. Следователно постоянно се проверява кой се представя най-добре за една година въз основа на исторически резултати. Следователно инвеститорите са склонни да се стичат към такива фондове, които им дават най-добрата възвръщаемост на парите. Финансовите медии винаги подчертават резултатите и генерираната възвръщаемост. В такива сценарии фондовете, които не се представят на нивото на бенчмарка, се изтласкват и инвеститорите могат да започнат да изкупуват и след това да изпомпват парите си във фондове, които се представят по-добре.
 3. Малка грешка изтрива всичко - Има случаи, при които най-добрият изпълнител не е в класациите за предстоящата година. По-често дори се забелязва, че най-добрите хедж фондове се ликвидират след определен период от време. Грешната стратегия или грешното преместване в грешни акции може да унищожи богатството, създадено през годините, и инвеститорите ще започнат да изкупуват. Дори когато става въпрос за частен капитал и рисков капитал, ако те инвестират в компании, които в момента не се представят добре както някога, тяхната оценка също ще бъде понижена. Това се отразява на възвръщаемостта на PE и VC фондовете.

Ограничения

Хедж фондовете и фирмите за рисков капитал обикновено търсят финансиране само от акредитирани и усъвършенствани инвеститори, а малките инвеститори на дребно може да не са в състояние да инвестират в тях.

Заключение

 • Инвестиционните партньорства са склонни да осигуряват необходимото финансиране за растеж на предприятията, които се нуждаят от него, освен че помагат на инвеститорите да получат невероятна възвръщаемост на направените инвестиции. Тези партньорства несъмнено улесняват по-голяма ефективност на финансовите пазари, като заемат неконвенционални позиции на пазара, като например къси позиции.
 • Те също инвестират в екзотични продукти, за които обикновеният инвеститор няма да разполага с много информация. Липсата на прозрачност при такива инвестиционни партньорства обаче ще задържи инвеститорите в тъмнина, особено по отношение на финансите на компанията.
 • Освен това, силната конкуренция ще изтласка слабия човек, тъй като инвеститорите се стремят да се откупят от такива губещи инвестиционни посредници. Съществуват обаче инвестиционни партньорства, които са създали огромно богатство за инвеститорите и общността като цяло.