Как да споделям отчетите на Power BI с други? (с пример)

Споделяне на отчети на Power BI

Има различни методи за споделяне на отчет в power bi, има основен начин за споделяне на отчет с помощта на бутона за споделяне, но има и други методи, като например използване на работното пространство или публикуване на отчета в мрежата или вграждането му в точка на споделяне и сигурно вграждане.

Крайната цел на създаването на прозрения за данни, визуализация и подробен анализ е да направи процеса на вземане на решения много по-опростен. Но тези, които създават информация за данните, не са тези, които вземат решения, а различни хора, така че трябва да споделим готовото табло за управление или да докладваме на потребителите, които вземат решения.

Как да публикувам Power BI отчети?

Преди да споделим отчетите на Power BI с крайните потребители, първото нещо, което трябва да направим, е да „публикуваме“ отчета за версията на настолния компютър в акаунта на Power BI Services.

За да публикувате отчета, следвайте стъпките по-долу.

Стъпка 1: Отворете отчета, който се изготвя в Power BI Desktop.

Стъпка 2: След отваряне на таблото за управление отидете в раздела НАЧАЛО и кликнете върху опцията „Публикуване“.

Стъпка 3: Влезте в акаунта на Power BI Service

Ако вече сте влезли в акаунт на Power BI, той няма да ви помоли да влезете в противен случай първо трябва да влезете в акаунта на услугите на Power BI с вашия регистриран имейл идентификатор.

Стъпка 4: Изберете целевия файл и кликнете върху „Избор“.

Качването ще отнеме известно време и когато докладът бъде публикуван в услугите на Power BI, ще получим съобщението за потвърждение по-долу.

Кликнете върху „Разбрах“, за да затворите този прозорец.

Влезте в Power BI Services за споделяне на отчети

След публикуване влезте в акаунта за услуги на Power BI.

 • За да влезете, щракнете върху вашето потребителско име и след това изберете опцията Power BI Services от таблото за управление.

В акаунта за услуги на Power BI нашите публикувани табла за управление и отчети по подразбиране са под „Моето работно пространство“.

Кликнете върху „Отчети“, за да видите името на нашия публикуван отчет. Кликнете върху това, за да видите подробно отчета.

Как да споделям отчетите на Power BI с други?

След като публикуваните отчети дойдат и седнат в My Workspace от тук нататък, можем да споделим отчета. Този метод е най-често срещаният начин за споделяне на отчета с други потребители.

 • Стъпка 1: Отидете в раздела „Отчети“ и можете да видите малка икона „Споделяне“.

За да споделяте отчетите с други потребители, независимо дали те са потребител на вашата организация или извън, ви е необходим лиценз Power BI Pro, за да споделяте отчетите с други хора, а не вие, а също и получателят трябва да има лиценз Power BI Pro.

 • Стъпка 2:   След като щракнете върху бутона „Споделяне“, той ще ви помоли да въведете имейл адреса на получателя и да включите съобщение за опции, ако е необходимо.

Въведете имейл адреса на целевия човек, за когото споделяте отчетите.

 • Стъпка 3: След това имаме още няколко опции за контрол на споделянето, както е показано по-долу.

„Разрешаване на получателите да споделят отчета ви“, „Разрешаване на потребителите да създават ново съдържание, използвайки базовите набори от данни“ и „Изпращане на известие по имейл до получателите“. Въз основа на вашите изисквания можете да изберете и премахнете избора на всеки от елементите.

 • Стъпка 4: Щракнете върху бутона „Споделяне“, за да споделите отчета с въведения идентификатор на въведения имейл адрес.

 • Стъпка 6: Сега получателят трябва да влезе в акаунта на Power BI Services (те трябва да имат лиценз Pro) и трябва да щракнат върху раздела „Споделено с мен“ и ще видят името на собственика и името на статията, която имат споделени.

Сега те могат да използват тези споделени отчети за преглед и вземане на решения.

Опция за достъп

Докато споделяме отчета, можем също да видим кой е имал достъп до него в раздела „Достъп“ или таблото за управление на споделянето.

В същия прозорец можем да спрем споделянето на отчета и също така да попречим на другите да споделят отчета.

 • В раздела „Достъп“ кликнете върху елипсисата (три точки).

 • Сега можем да видим две опции „Четене“ и „Премахване на достъп“.

Ако изберете опцията „Прочетете“, тогава други хора продължават да споделят отчета с никого. Ако изберете опцията „Премахване на достъпа“, тя ще премахне достъпа на човека.

Предимства и недостатъци на метода за споделяне

 • Предимства: Това е най-често срещаният начин за споделяне на таблото или отчета с крайните потребители. Това е един от лесните и бързи начини за разпространение на отчета с множество потребители.
 • Недостатъци: Въпреки че това е прост метод, той също има свои собствени ограничения. С този метод не можем да посочим достъп за редактиране до крайните потребители. Това не е добрата практика, защото ако сградата на таблото е екипна среда, в която определен тип задачи на един човек, а други хора правят различен набор от задачи, тогава става само хартия за четене. Още един недостатък е, че не можем да споделяме множество отчети и таблата са време.

Неща за запомняне

 • Това е основният метод за споделяне.
 • Работно пространство, Power BI App са други начини за споделяне на отчетите и таблата за управление.