УИКЕДЕН в Excel (Формула, Примери) | Как да използвам функцията WEEKDAY?

Делничният ден е функция на Excel, която се използва в Excel за изчисляване на даден делничен ден за посочената дата, тази функция приема дата като аргумент и тип връщане след това връща цяло число в диапазона от 1-7, тъй като има седем дни в седмицата , тип връщане е незадължителен аргумент, който, когато не е предоставен, тогава 1 се третира по подразбиране, което представлява неделя, а 7 е представено от събота, методът за използване на тази функция е = WEEKDAY (сериен номер, стойност за връщане).

УИКЕДЕН Функция в Excel

Функцията на Excel Weekday е категоризирана като функция Дата / Час . WEEKDAY в Excel приема аргумент за дата и връща цяло число между 1 и 7, което съответства на деня от седмицата. Следната формула на Excel WEEKDAY например връща 7 за дата - 04-август-2018.

= УИКЕДЕН (8.4.2018 г.)

Изход:

Формула за УИКЕН в Excel

По-долу е формулата на Excel WEEKDAY.

Обяснение на функцията WEEKDAY в Excel

Формулата за WEEKDAY в Excel има два аргумента:

serial_number: Задължително въвеждане и стойност на датата, за която искаме деня от седмицата

return_type: е незадължително поле, стойността варираща от 1-17 е аргумент, който указва системата за номериране на деня за резултата. Ако посочите 2 като втори аргумент, WEEKDAY Excel връща 1 за понеделник, 2 за вторник и т.н. Ако посочите 3 като втори аргумент, функцията връща 0 за понеделник, 1 за вторник и т.н. В по-късните версии на Excel

return_type = 1 (стойност по подразбиране, която е, ако не сме предали незадължителен аргумент, функцията приема стойността по подразбиране като 1)

return_type = 2

return_type = 3

return_type, вариращ от 11 до 17

WEEKDAY в Excel  Output:

Как да използвам WEEKDAY в Excel?

Функцията WEEKDAY в Excel е много проста и лесна за използване. Нека разберем работата на WEEKDAY в Excel с някои примери.

Можете да изтеглите този ШАБЛОН ЗА ФУНКЦИИ НА СЕДМИЦА от тук - ШАБЛОН НА ФУНКЦИИ НА ЕКСКЕЛ НА СЕДМИЦА

WEEKDAY в Excel Пример # 1

Определяне на името на делничния ден в Excel за стойността, върната като изход, използвайки функцията на делничния ден в Excel:

За дадена дата можем да определим името на делничния ден в Excel, като използваме дадената по-долу формула на WEEKDAY на Excel.

= АКО (СРЕДНИЦА (A2) = 1, „Неделя“, АКО (СРЕДНИЦА (A2) = 2, „Понеделник“, АКО (СРЕДНИЦА (A2) = 3, „Вторник“,

АКО (СРЕДНИЦА (A2) = 4, „Сряда“, АКО (СРЕДНИЦА (A2) = 5, „Четвъртък“,

АКО (СРЕДНИЦА (A2) = 6, „петък“, „събота“))))))

 Изход:

= ИЗБЕРЕТЕ (УИКЕДЕН (A2), „Слънце“, „Понеделник“, „Вторник“, „Сряда“, „Четвъртък“, „Пет“, „Събота“)

Изход: 

Горната формула WEEKDAY в Excel работи за функцията Weekday със стойност return_type като 1.

За return_type стойност 2 имаме формули

= АКО (СРЕДНИЦА (A2,2) = 7, „Неделя“, АКО (СРЕДНИЦА (A2,2) = 1, „Понеделник“, АКО (СРЕДНИЦА (A2,2) = 2, „Вторник“, АКО (СРЕДНИЦА ( A2,2) = 3, „сряда“, АКО (СРЕДНИЦА (A2,2) = 4, „Четвъртък“, АКО (СРЕДНИЦА (A2,2) = 5, „Петък“, „събота“))))))

Изход:

= ИЗБЕРЕТЕ (УИКЕДЕН (A2,2), „Понеделник“, „Вторник“, „Сряда“, „Четвъртък“, „Пет“, „Събота“, „Слънце“)

Изход:

За return_type стойност 3 имаме формулата WEEKDAY в Excel

= АКО (СРЕДНИЦА (A2,3) = 6, „Неделя“, АКО (СРЕДНИЦА (A2,3) = 0, „Понеделник“,

АКО (СРЕДНИЦА (A2,3) = 1, „Вторник“, АКО (СРЕДНИЦА (A2,3) = 2, „Сряда“,

АКО (СРЕДНИЦА (A2,3) = 3, „Четвъртък“, АКО (СРЕДНИЦА (A2,3) = 4, „Петък“, „Събота“)))))))

Изход:

За return_type стойност 3 не можем да използваме функцията select, тъй като функцията Weekday в Excel води до първия изход като 0 за понеделник и първо индексиране на функцията за избор започва от номер 1.

По същия начин за други стойности на return_type можем да персонализираме формулата на Excel WEEKDAY.

Също така можем да използваме функцията TEXT, за да покажем името на делничния ден в Excel, когато е дадена дата

= ТЕКСТ (A2, ”dddd”)

Изход:

WEEKDAY в Excel Пример # 2 - Определете уикендните дни

 Има списък с произволни дати, дадени в колона А, трябва да намерим датата е уикенд или делничен ден.

Ще използваме Делничния ден в Excel, за да намерим коя дата е уикендът. Знаем, че серийният номер за събота и неделя е 7 и 1.

Така че, ние ще използваме условието IF заедно с логическата функция OR, за да проверим дали номерът на делничния ден е 1 или 7, тогава денят е уикенд, а другият ден е делничен ден

Така че формулата за СЕДМИЧНИ дни в Excel ще бъде

= АКО (ИЛИ (СРЕДНИЦА (A2) = 1, СРЕДНИЦА (A2) = 7), „Уикенд“, „Делничен ден“)

 Прилагане на формулата на Excel WEEKDAY към други клетки, които имаме

Изход:

По същия начин можем да идентифицираме други имена на делничните дни в Excel, било то понеделник, вторник или всеки друг ден.

WEEKDAY в Excel Пример # 3

Имаме работното време на свободна професия, която е работила в различни дни, включително и през почивните дни. Ако работи в делничен ден, изплащането е $ 10 / час, а ако работи в събота, размерът на изплащането е $ 15 / час. Работил е по различни часове всеки ден (дадено по-долу в таблицата). Трябва да изчислим общата му сума за изплащане.

Стойността на числото в делничния ден за събота е 7, така че ще използваме условието IF и ще проверим дали работният ден е делничен или съботен ден и ще изчислим съответно резултата.

И така, формулата WEEKDAY в Excel, която ще използваме, е

= АКО (СРЕДНИЦА (A2) = 7, B2 * $ F $ 4, B2 * $ F $ 3)

Прилагане на формулата WEEKDAY в Excel към други клетки, които имаме,

Изход:

Общата сума на изплащане е

= СУММА (C2: C11)

Което е равно на 765,00 долара

Неща, които трябва да запомните за функцията WEEKDAY в Excel

  • По подразбиране return_type винаги е 1, което е, ако пропуснем return_type, тогава функцията WEEKDAY ще приеме стойността по подразбиране като 1.
  • Ако serial_number или return_type са извън обхвата, както е посочено по-горе, #NUM! генерира се грешка.